top of page

אודותיי

 

השכלה:

-בוגר 4 שנים לימודי פסיכותרפיה טרנספרסונלית במכללת רידמן המוכר על-ידי הארגון האירופאי EUROTAS.

-תחת הדרכה מקצועית והתמחות בעבודה דרך Mindfulness.

ניסיון:
-
מטפל מזה 3 שנים בקליניקה פרטית.


-פרקטיקום במחלקה האונקולגית בביה״ח איכילוב עם חולי סרטן.

-פרקטיקום במעון למתמודדי נפש בחיפה.

-פרקטיקום במעון לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ברעננה.

-עבודה תרפויטית קבוצתית ופרטנית עם מוזיקה בקרב הקהילה

האוטיסטית ב-8 השנים האחרונות.

-חלק מצוות ההוראה במכללת רידמן במסלול להכשרת מטפלים בפסיכותרפיה טרנספרסונלית.


מבוטח מקצועית.

bottom of page